Вас вітає ТЕХНОЛОГІЯ НАТХНЕННЯ!

Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які підписались (зареєструвались) на Чат-бот каналі або які є користувачами Чат-боту, в зв'язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Чат-боту кожному Користувачеві.

Оскільки Компанія здійснює обробку персональних даних з використанням мережі «Інтернет», необмежений доступ до цього Положення забезпечується за допомогою опублікування (розміщення) його на сторінці бота.

Ця політика Конфіденційності та захисту персональних даних (надалі за текстом – Політика конфіденційності) визначає правила і порядок обробки і зберігання персональних даних Клієнтів Компанії або Користувачів сайту, а також інших осіб, що мають відношення до Клієнта та/або Користувачів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання Користувачем Чат-бота означає згоду з цією Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.

1.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Чат-Боту.

1.3. Компанія не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Чат-боту.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Компанії щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач або Клієнт надає (наприклад, при використанні Чат-боту, реєстрації на Чат-боті, оформленні замовлення, оформлення запиту, підписки на повідомлення інформації, тощо).

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм у Чат-боті і зазвичай включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

2.2.2. контактний телефон Користувача;

2.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)

2.2.4. компанію, яку представляє Користувач (за необхідністю) та інші дані.

2.3. Компанія також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок:

2.4 Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх користувачів сайту. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.

3. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Цілі обробки ПД:

3.2. Суб'єкт надає ПД в обсязі, необхідному для досягнення цілей.

3.3. Згода надана шляхом надання безпосередньо суб'єктом своїх ПД через Сайт або Чат-бот підтверджує згоду суб'єкта на обробку його персональних даних Компанією і не вимагає його письмової згоди на обробку. Такі згоди зберігаються на електронному носії.

4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Обробка персональних даних суб'єкта ПД здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Суб'єкт ПД погоджується з тим, що Компанія має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, Користувачам або іншим третім особам з метою виконання запитів, заявок Клієнтів або Користувачів.

4.3. Персональні дані Користувача або Клієнта можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством.

4.4. Надалі ПД користувачів сайту клієнтів, контрагентів клієнтів, і інших осіб, що мають відношення до клієнтів, які надали свої ПД на паперових носіях зберігаються на паперових носіях в архівних папках. Користувачі Сайту, якими було передано свої ПД і надана особиста Згода на обробку своїх ПД шляхом реєстрації (розміщення, надання) у Чат-боті.

4.5. Відносно персональної інформації суб'єкта зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

4.6. У разі відкликання суб'єктом згоди на обробку його ПД, Компанія припиняє їх обробку в разі, якщо це не суперечить законодавству України. Згода може бути відкликано суб'єктом персональних даних або його представником шляхом відправки письмової заяви на електронну адресу guang.ma.gu@gmail.com чи видаленням підписки на Чат-бота.

5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ПРАВА СТОРІН

5.1. Суб'єкт зобов'язується:

5.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про ПД, необхідну для досягнення цілей.

5.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про ПД в разі зміни даної інформації.

5.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються в Чат-боті.

5.2. Суб'єкт має права, які надані йому чинним законодавством України.

5.2. Компанія зобов'язується:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для вказаних цілей, в межах цієї Політики конфіденційності.

5.2.2. Не розголошувати ПД Користувача, за винятком умов передбачених цією Політикою та чинним законодавством України.

5.2.3. Здійснити блокування ПД, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних ПД або неправомірних дій.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Суб'єкт та Компанія за порушення умов цієї Політики несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Усі суперечки вирішуються шляхом надсилання претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору) та надання на неї відповіді протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її отримання.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Компанії належать виключні права на об'єкти інтелектуальної власності, створені під час публікації Чат-бота, включаючи права, передбачені законодавством України, Бернською конвенцією про охорону літературних та художних творів 1886 року і Всесвітньою конвенція про авторське право 1952 року, іншими міжнародно-правовими актами, а саме:

8.1.1. виключне право на використання об’єкта інтелектуальної власності;

8.1.2. виключне право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності;

8.1.3. виключне право запобігати незаконному використанню об'єкта інтелектуальної власності, включаючи право забороняти таке використання;

8.1.4. інші права інтелектуальної власності, які існують сьогодні або з’являться в майбутньому.

8.2. Об’єктами інтелектуальної власності для цілей цього Договору є, зокрема, але не виключно,

веб-сайт, інформація, розміщена в чат-боті, в тому числі, тексти, інфографіки, презентації, зображення, аудіовізуальні твори тощо, робочі і рекламні матеріали, комерційні повідомлення, маркетингові дослідження у паперовій, електронній чи будь-якій іншій формі, програмне забезпечення, логотипи, графіки, звуки тощо, що використовуються або створені в процесі створення Чат-бота.

8.3. Виключні права компанії на об'єкти інтелектуальної власності, створені в процесі виконання Договору, поширюються на готовий об'єкт інтелектуальної власності (в електронній, паперовій та інших формах), а також на матеріали, отримані в процесі його створення, на аудіо- та відеозапис, незалежно від мови та форм вираження, включаючи компіляції даних та програмне забезпечення.

8.4. Надаючи право на використання об'єктів інтелектуальної власності користувачеві, не передаються виключні права інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надається дозвіл на їх використання в цілях здійснення діяльності.

8.6. Використання об'єктів інтелектуальної власності третіми особами допускається виключно з дозволу автора, крім випадків, передбачених законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Компанія залишає за собою право вносити зміни в односторонньому порядку до цього Положення. Зміни вносяться шляхом розміщення нової редакції цього Положення на відповідній сторінці даного Чат-бота. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту її розміщення на цій сторінці. Попередня редакція втрачає силу з моменту затвердження нової редакції якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Компанія не зобов'язана додатково повідомляти Суб'єкта про внесення змін до Політики

9.2. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до законодавства України.